Välkommen till BDR Recycling.

Vår filosofi - Flexibilitet, service och kundfokus skall genomsyra hela vår verksamhet. Vi ska tillgodose de högt ställda krav våra kunder ställer då det gäller kvalitét och miljö i sina avfalls och återvinningslösningar. Vi skall alltid hålla högsta standard och vi skall alltid följa alla gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans med just dig, oavsett om du företräder ett stort företag eller kontaktar oss som privatperson så är du lika viktig för oss. Och vi tror att vi tillsammans kan hitta den optimala lösningen för just ditt behov.