Avfallshantering

På BDR tar vi emot, hanterar och transporterar alla möjliga typer av avfall från alla möjliga branscher till slutförvar eller energiutvinning. Utöver vår metallåtervinning mottager vi mot avgift bl.a.

Grundfraktioner

Osorterat avfall - Skickas till sortering
Brännbart avfall - Fritt från deponiavfall
Restavfall - Avfall till deponi

Trä & Trädgård

Trä - Fritt från föroreningar
Tryckimpregnerat Trä - Trä klassat som farligt avfall
Ris & Trädgårdsavfall
Rötter & Stubbar
Slipers -
Utan metall

Schakt & Konstruktion

Jord/täckmassor
Betong & Tegel - Betong fritt från armering, tegel
Borrkax

Har du eller ditt företag ett projekt som kräver hantering och transport av avfall? Vi erbjuder containeruthyrning och transportlösningar som passar för alla arbeten.
Har du frågor angående avfallshantering? Kontakta oss gärna på mejl eller telefon.