Vad är avfall?

Enligt Miljöbalken är avfall material som innehavaren (privatperson eller industri) avser eller är skyldig att göra sig av med, oavsett om materialet har ett ekonomiskt värde eller ej.