Metallåtervinning

Varför kasta bort ditt metallskrot då du kan sälja det till oss? Skrota era föremål med metaller eller sälj de direkt till oss, Metallåtervinning blir en vinst både för dig och miljön. Visste du att stål och aluminium kan återvinnas nästan hur många gånger som helst utan kvalitetsförlust? Man sparar ungefär 80% energi med metallåtervinning på att smälta om stål. Aluminium är den metall som man tjänar mest energi på att återvinna. Det går bara åt 5% av den energi som krävs för att tillverka ny aluminium från Bauxit. Koppar är den icke-ädelmetall som återvinns mest. Man uppskattar att ungefär 80% av all koppar som någonsin brutits är kvar i kretsloppet. Kontakta oss för metallåtervinning!

Sälj metaller till oss för metallåtervinning

  • För att vi skall kunna skrota ditt fordon krävs ett giltigt registreringsbevis, underskrivet av ägaren.
  • Eventuellt kvarvarande fordonsskatt återfås från transportstyrelsen
  • Nummerskyltarna måste sitta på fordonet alternativt medtagas löst
  • Endast fordonets utrustning får medfölja i fordonet. Övrigt skrot får ej lastas i fordonet, max 5st extra däck per bil!
  • Endast ägaren, alternativt annan person med ägarens fullmakt får lämna ett fordon till skrot.

Hör av dig till oss om du har några frågor, inga frågor är dumma, välkomna!